Projelendirme

1

İşverenden gelen bilgi ve projeler doğrultusunda, müşteri ile iletişim kurulur.

2

Kurumu tanıyarak, doğru yerde doğru ürünün kullanılması için gereken tespit yapılır. Kuruma uygun konsept ve proje geliştirilir. Kullanılacak sistem tanımlanır.

3

Uygun görülen konsept doğrultusunda teklif, plan ve görünüşleri hazırlanarak müşteriye sunulur, yerinde tespit yapılarak proje analiz edilir.

4

Teklif işveren tarafından onaylandıktan sonra, işverene üretim ve montaj termini verilir. Plan ve görünüş onayları alınır.

5

Teknik bölümümüz tarafından verilen veriler doğrultusunda üretim dosyası hazırlanarak, üretime imalat iş emri verilir.

6

Üretilen bölme duvar sistemleri, termin tarihinde montaj yapılacak alana sevk edilerek, montaja başlanır ve proje tamamlanır.

7

İşveren temsilcisi ile birlikte keşif neticesinde alınan ölçüler teknik ofis bölümüne gönderilerek hakediş hazırlanır.

8

Hakediş işveren tarafından onaylandıktan sonra muhasebe bölümüne devredilir, fatura kesilir ve proje işverene teslim edilerek proje tamamlanır.