İşverenden gelen bilgi ve projeler doğrultusunda, müşteri ile iletişim kurulur.

Kurumu tanıyarak, doğru yerde doğru ürünün kullanılması için gereken tespit yapılır. Kuruma uygun konsept ve proje geliştirilir. Kullanılacak sistem tanımlanır.

Uygun görülen konsept doğrultusunda teklif, plan ve görünüşleri hazırlanarak müşteriye sunulur, yerinde tespit yapılarak proje analiz edilir.

Teklif işveren tarafından onaylandıktan sonra, işverene üretim ve montaj termini verilir. Plan ve görünüş onayları alınır.

Teknik bölümümüz tarafından verilen veriler doğrultusunda üretim dosyası hazırlanarak, üretime imalat iş emri verilir.

Üretilen bölme duvar sistemleri, termin tarihinde montaj yapılacak alana sevk edilerek, montaja başlanır ve proje tamamlanır.

İşveren temsilcisi ile birlikte keşif neticesinde alınan ölçüler teknik ofis bölümüne gönderilerek hakediş hazırlanır.

Hakediş işveren tarafından onaylandıktan sonra muhasebe bölümüne devredilir, fatura kesilir ve proje işverene teslim edilerek proje tamamlanır.